Enzyme USA ®

Bio SIMO

Phân vi sinh

chứa các vi sinh vật tự nhiên có lợi mà có thể làm tăng đa dạng sinh học của hệ sinh thái đất. Kết quả đáp ứng tốt nhất mà sản phẩm được tập trung ở vùng rễ thông qua tưới nhỏ giọt hoặc phun đất. Đồng áp dụng với phân lỏng hoặc phân hữu cơ để tăng độ phản ứng.

Lưu trữ

Lưu trữ ở một nơi khô, mát. Tránh tiếp xúc kéo dài với ánh sáng mặt trời trực tiếp. Chặt lại con dấu sau khi mở cửa để bảo vệ tuổi thọ. Lưu trữ giữa 35o và 80oF. Không làm đông lạnh.

Cảnh cáo

Sản phẩm là an toàn và không độc hại khi được sử dụng theo chỉ dẫn. Để xa tầm tay của trẻ em và vật nuôi! Đừng hít hoặc tiêu hóa. Tránh tiếp xúc với da, mắt, hoặc quần áo. Trong trường hợp tiếp xúc, rửa bằng nước. Nếu nuốt phải, uống nước và hỏi ý kiến ​​bác sĩ

Sản phẩm đề nghị