Enzyme USA ®

Bio Nutrients Foliar

Phân dinh dưỡng lá

Chất dinh dưỡng cho lá của chúng tôi sẵn sàng cung cấp “Thức ăn” là phương pháp bón phân bằng cách phun các chất dinh dưỡng trực tiếp trên bề mặt và sau của lá cây.

Đây là cách thức hiệu quả nhanh để khắc phục sự thiếu hụt chất khi đất không có khả năng chuyển tải đủ các chất dinh dưỡng cho cây trồng trong điều kiện khô hạn.

Sản phẩm đề nghị