Enzyme USA ®

Bio NPK Worm Castings

Phân Giun

Cách làm vườn sinh học với NPK Phân giun đất của chúng tôi giúp đất tơi xốp và cây trồng bằng cách đưa vi khuẩn có lợi khác nhau được chuyển đổi thành các chất dinh dưỡng có sẵn trong cây Phân giun đất của chúng tôi cung cấp một số lợi ích:

• đa dạng vi sinh vật tiêm chủng cao trong đất và cải thiện sự đồng hóa các chất dinh dưỡng
• Phù hợp kích thước hạt tăng cường khả năng giữ nước và giữ nhiệt độ và là lý tưởng cho tất cả các cách sử dụng , bao gồm hỗn hợp cải tạo đất
• Tiêu trừ mầm bệnh có hại và hạt cỏ dại.
• OMRI Listed®, để đưa vào kế hoạch quản lý cây trồng hữu cơ của bạn.

Tỷ lệ áp dụng

Bio NPK Phân giun của chúng tôi có thể sử dụng trên tất cả các loại cây trồng: Các loại rau, các loại thảo mộc, cây ăn quả và cây nho, hoa và cây công nghiệp , sân cỏ và vườn. Tỷ lệ áp dụng khác nhau tùy theo cây trồng, giai đoạn phát triển, điều kiện đất đai, và tình trạng bệnh . Để có hiệu quả tối đa, nên sử dụng kết hợp phân vi sinh NPKPhân giun TM với phân hữu cơ ở vùng rễ khi trồng cây .

Sản phẩm đề nghị