Liên hệ FUSA

Phân bón USA LLC là một nhà sản xuất toàn cầu và nhà cung cấp phân bón hữu cơ và các sản phẩm axit mùn. Chúng tôi cung cấp các nhà phân phối, bán buôn, và các nhà sản xuất phân bón hữu cơ của chúng tôi và các sản phẩm axit mùn với giá cạnh tranh nhất trên thị trường.

4 + 0 = ?

Mr. Tran Vick Hung Vuong,- Truong van phong
Ms. Vuong Kim Dung, – Phu ta truong van phong

3B Thi Sach Street
Quan Hai Ba Trung
Hanoi , Vietnam

Office Tel.: 844-3-976-1945
Cell:  0125-727-9506  (Vick Tran)
Cell:  091-217-1958

info@phanfusa.com