about_top

FUSA là ai?

Là ngành công nghiệp sản xuất hàng đầu các loại phân bón hữu cơ và cải tạo đất, Fertilizers USA LLC cung cấp một dòng sản phẩm rộng rãi cho nhiều ngành công nghiệp. Chúng tôi sử dụng mọi phương tiện có thể để giữ giá của chúng tôi càng thấp càng tốt và tiết kiệm cho khách hàng của chúng tôi. Với triết lý này, chúng tôi tiếp tục cung cấp các loại phân bón hữu cơ chất lượng cao nhất và các sản phẩm bổ sung cho đất trên toàn thế giới.

Sản phẩm dinh dưỡng hữu cơ của chúng tôi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn hữu cơ của Bộ  Nông Nghiệp Hoa Kỳ USDA – 100% thân thiện môi trường.

Giới thiệu

Tại Fertilizers USA, LLC “FUSA” các giá trị của chúng tôi thể hiện trong ba điểm chính: sự thân thiện, sự đổi mới và tính bền vững. Nhiệm vụ của chúng tôi cung cấp các công nghệ tốt nhất và nguồn lực để làm nông nghiệp không chỉ mang lại thành công cho họ mà còn đem lại sức sống cho đất đai của họ.

Thị trường liên tục đòi hỏi năng suất cao hơn, chi phí thấp hơn và các phương tiện sản xuất xanh hơn, FUSA hiểu nhu cầu của bạn và  đưa bạn đến một cấp độ mới của sự thành công, hiện tại và trong tương lai . Không có kỹ xảo quảng cáo ở đây, kết quả sẽ chứng minh điều đó .

Sứ mệnh của chúng tôi

Đất lành mạnh. Thực phẩm lành mạnh. Những người khỏe mạnh.

  • Chúng tôi làm việc tay trong tay với nguồn lực từ thiên nhiên để phát triển lành mạnh cho cuộc sống tốt đẹp hơn
  • Chúng tôi phát huy tốt hơn cho trí tuệ con người, động vật và môi trường bằng phương pháp hữu cơ, bền vững cho nông nghiệp, trang trại , trồng nho, cảnh quan và nhà vườn
  • Chúng tôi theo đuổi kiến thức khoa học sâu hơn về bản chất của đất và cây trồng
  • Chúng tôi hỗ trợ quá trình chuyển đổi phương pháp tiếp cận truyền thống đến hiện đại, nông nghiệp toàn cầu ,tìm kiếm giải pháp sinh học bền vững để đáp ứng các thách thức về lương thực thế giới với sự gia tăng dân số và suy giảm tài nguyên thiên nhiên

Giá trị của chúng tôi

Tất cả mọi thứ chúng tôi làm tại Fertilizers USA LLC được hướng dẫn bởi giá trị cốt lõi.

Cải thiện chất lượng đất cao nhất và sức sống của cây.

FUSA với dòng dinh dưỡng hữu cơ theo quy trình nghiêm ngặt đảm bảo tính nhất quán. Chúng tôi khẳng định chất lượng qua kiểm tra độc lập và thực hiện thử nghiệm hỗ trợ.


Làm thỏa mãn và hài lòng khách hàng.

Chúng tôi đến vì bạn. FUSA phấn đấu đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi của bạn, vì vậy bạn có thể đề xuất nhu cầu cho cây trồng cao cấp và dinh dưỡng cho đất đai của bạn. Chúng tôi sẽ tư vấn, tiếp cận để giải quyết vấn đề  minh bạch có giá trị minh nhân văn . Cải thiện sức sống cho  đất là nền tảng để nông nghiệp bền vững và lương thực toàn cầu – và chúng ra cùng nhau thực hiện điều đó .


Chúng tô hỗ trợ nhân viên.

FUSA  phấn đấu duy trì môi trường tôn trọng, trung thực và công bằng , tìm kiếm hợp tác và sáng tạo trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi.  Chúng tôi xem xét để công nhận và khen thưởng xuất sắc. Chúng tôi thúc đẩy phát triển chuyên môn và thành tích thông qua đào tạo và giáo dục đang diễn ra, và chúng tôi chia sẻ thành công tài chính với tất cả các nhân viên của chúng tôi.


Tạo ra của cải thông qua lợi nhuận và tăng trưởng.

FUSA quan sát thấy rằng lợi nhuận tạo ra các nguồn lực tài chính cần thiết để hỗ trợ cải tiến sản phẩm và dịch vụ liên tục. Chúng tôi quản lý kinh doanh phù hợp với thực tiễn kinh doanh và phân tích tài chính nghiêm ngặt, và chúng tôi quản lý tăng trưởng thận trọng và có tính toán


Quan tâm đến cộng đồng và môi trường.

FUSA hỗ trợ phương pháp tiếp cận bền vững cho nông nghiệp, làm vườn, trồng nho, cảnh quan và nhà vườn bằng cách cung cấp đầu vào hữu cơ nhằm nâng cao độ phì của đất. Chúng tôi cam kết giáo dục người dân về lợi ích của thực hành bền vững. Chúng tôi đánh giá bằng cách trả tiền lương nhân viên với mức lương công bằng, và tặng một phần lợi nhuận để chia sẻ mục đích của chúng tôi.


Tạo quan hệ hợp tác cùng có lợi với các nhà cung cấp cho chúng tôi.

FUSA lựa chọn các nhà cung cấp biết chia sẻ cam kết cùng  chúng tôi để phát triển bền vững, toàn vẹn và công bằng. Hướng tới mục tiêu tương ứng của chúng tôi, trong khi theo đuổi một mục tiêu chung là giảm thiểu tác động đến môi trường.