Hydroponics_top

Thủy canh

Hydroponics là một phương pháp trồng cây  sử dụng các giải pháp dinh dưỡng khoáng  chất  trong nước, không có đất. Cây trồng trên cạn có thể phát triển được từ gốc rễ của nó hấp thụ  dinh dưỡng  khoáng chất trong môi trường như  đất thịt , đất cát pha sỏi, than bùn , phân mùn, đất sét hoặc xơ dừa.

Trong điều kiện tự nhiên, đất đóng vai trò như một hồ chứa chất dinh dưỡng khoáng  chất  nhưng  chính  đất  nhiều khi không cần thiết cho sự  nuôi dưỡng cây trồng. Khi các chất khoáng dinh dưỡng  trong đất hòa tan trong nước, rễ cây có thể hấp thụ chúng. Khi chất dinh dưỡng khoáng chất cần thiết được bổ sung  vào nguồn nước của cây trồng nhân tạo, đất không còn cần thiết cho cây để phát triển . Hầu như bất kỳ cây trồng trên mặt đất sẽ phát triển với  cách trồng trong nước.

Ưu điểm

Một số trong những lý do tại sao trồng cây trong nước đang được điều chỉnh  khắp thế giới để sản xuất thực phẩm như sau:

• Không cần thiết có đất  khi trồng cây trong nước.

• Nước trong hệ thống  có thể được tái sử dụng – do đó, yêu cầu về nước thấp hơn.

• Có thể kiểm soát mức độ dinh dưỡng trong quá trình cây phát triển-do đó, nhu cầu dinh dưỡng thấp hơn.

•  Đất không  bị ô nhiễm bởi dinh dưỡng thải vào môi trường qua hệ thống kiểm soát.

• Sản lượng ổn định và cao.

• Dễ dàng kiểm soát Sâu bệnh hơn khi trồng  cây trong đất vì tính di động của hệ thống thủy canh .

• Dễ thu hoạch.

• Không có thuốc trừ sâu.

Ngày nay, thủy canh là một chi nhánh thành lập của nghề làm vườn. Tiến triển nhanh chóng, và kết quả thu được ở các quốc gia khác nhau đã chứng minh thực tế và có lợi thế rất rõ ràng hơn các phương pháp thông thường của nghề làm vườn.
Có hai giá trị chính : đất ít hơn các cây trồng
Đầu tiên, cây trồng thủy canh có khả năng cho năng suất cao hơn cây trồng tự nhiên .
Ngoài ra, trồng cây trong nước có thể được áp dụng ở trong lòng đất hoặc nơi không thể làm được vườn

Nhược điểm

Nếu không có đất như một bộ đệm, bất kỳ sự thất bại của hệ thống thủy canh sẽ dẫn đến sự chết nhanh chóng của cây
. Nhược điểm khác bao gồm tác nhân gây bệnh như ẩm ướt do Verticillium gây héo cây do độ ẩm cao tác động đến trồng cây và tưới nước quá nhiều theo cách cây trồng trên đất.
Ngoài ra, nhiều loại cây trồng thủy canh cần các loại phân bón khác nhau và hệ thống tưới thích hợp .

Sản phẩm đề nghị