Gardening_top

Nhà vườn

Không có vấn đề nếu bạn là một người làm vườn nhà muốn thiết kế cho nhà của bạn đẹp hơn hoặc là Chuyên gia làm vườn tìm cách thể hiện chuyên môn của bạn thông qua việc sáng tạo với cây trồng của bạn . Phân bón USA LLC có giải pháp cho bạn.

Bạn đã xem là trồng một khu vườn hữu cơ nhưng không biết bắt đầu từ đâu?

FUSA hữu cơ và Dòng TM tự nhiên và Vermicompost cung cấp những giải pháp mà bạn cần để duy trì cảnh quan cho cây của bạn và các khu vườn hữu cơ bạn mong muốn .

Cây mới / Vụ mùa .

Sử dụng Vermicompost của chúng tôi cho việc trồng cây non – chúng hoạt động tốt nhất ngay tại vùng rễ của cây non . Hòa tan trong nước tưới cho các cây mới hoặc các loại cây trồng có sẵn , hãy sử dụng FUSA hữu cơ và dòng TM tự thiên nhiên .

Cây trồng / Vụ mùa

Sử dụng Vermicompost của chúng tôi với cây trồng đang có, chúng tác động vào đất ngay lập tức xung quanh bộ rễ của cây một cách tốt nhất. Để duy trì dinh dưỡng cho cây hoặc các loại cây trồng hiện có, sử dụng FUSA hữu cơ và TM dòng tự nhiên như chất nuôi dưỡng đất hoặc ứng dụng như loại phân bón lá.

Sản phẩm đề nghị