Viticulture_top

Nghề trồng Nho

Vườn Nho ( Vines) phát triển tốt hơn với FUSA: Một thứ rượu vang tuyệt vời khỏi đầu từ chất lượng đất . Người trồng Nho rượu vang hàng đầu cần chú trọng để những cây nho của họ có thể để cho ra đời loại rượu vang hương vị tuyệt vời. Điều này có thể là một thách thức nếu dây leo đã bị suy yếu do đất nghèo dinh dưỡng . Vậy làm thế nào chúng ta có thể phục hồi sức khỏe cho đất và thiên nhiên đóng vai trò dẫn đầu trong việc giúp phát triển cây nho khỏe mạnh?

Hơn một thập kỷ, FUSA đã phát triển Công nghệ Xanh , năng suất cao TM độc quyền để sản xuất một cách nhất quán, FUSA Hữu cơ chất lượng cao và tự nhiên Dòng TM Vermicompost, một bổ sung cho đất hữu cơ và vi sinh vật phong phú, những kết quả đã chứng minh cho các nhà sản xuất rượu vang. FUSA hữu cơ và tự nhiên Dòng TM và Vermicompost chứa đa dạng vi sinh vật cao, không mang mầm bệnh có hại và hạt cỏ dại, đáp ứng quy định của Chương trình hữu cơ quốc gia (NOP) và là một cách hiệu quả để xây dựng đất sinh học cũng như thúc đẩy sức sống thực vật.

Khi làm việc với các nhà sản xuất rượu vang khắp tiểu bang California, chúng tôi đa nhận thấy những lợi ích sau:

• Cải thiện tỷ lệ ghép
• Tăng khả năng giữ nước của đất
• Chùm quả nhiều hơn

Tỷ lệ ứng dụng

Tỷ lệ ứng dụng khác nhau tùy theo mùa vụ, điều kiện đất đai, và áp lực bệnh. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Hữu cơ, bền vững và biodynamic

Nhà trồng nho đang dẫn đầu trong quản lý đất sinh học và một số chương trình chứng nhận cho việc xác định tính bền vững: Giấy chứng nhận hữu cơ, chứng nhận SIP, chứng nhận Biodynamic, và được chứng nhận Winegrowing bền vững. Bất kể các tiêu chuẩn nào dựa vào việc bạn đang thực hành , OMRI-Listed® Vermicompost phù hợp ngay vào kế hoạch quản lý cây trồng của bạn.

Sản phẩm đề nghị