Horticulture_top

Làm Vườn

Sản phẩm độc quyền Green Công nghệ cao FUSA hữu cơ và dòng Tự nhiên ™ công thức xây dựng và cải tạo đất sản xuất trong nhà kính: Với sự phối trộn mạng lưới truyền dẫn chứa ít nhất là 20 phần trăm FUSA Dòng hữu cơ và Vermicompost; việc sản xuất trong nhà kính đang nhận được những lợi ích trong trồng trọt.
Dòng hữu cơ của chúng tôi và Vermicompost chứa đa dạng vi khuẩn cao , cải tạo đất tơi xốp và sự truyền dẫn tốt vì vậy cây hấp thụ chất dinh dưỡng dễ dàng hơn .
FUSA Dòng hữu ™ và Vermicompost được sử dụng trong công tác tuyên truyền, cây non , trang trí, sản xuất và thức ăn ngon hơn

Lợi ích

Chúng tôi sản xuất phân vi sinh hữu cơ dòng FUSA ™ và Vermicompost mang lại nhiều lợi ích, tùy thuộc vào mùa vụ, bệnh tật và điều kiện phát triển. Cả trong phòng thí nghiệm và thực nghiệm trên đồng ruộng cho thấy kết quả :

• Bộ Rễ tăng trưởng và khối lượng
• Cải thiện khả năng giữ nước và giữ độ ẩm không khí trong đất
• Giảm sử dụng phân bón hóa học
• Cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm
• Thời gian sản xuất nông nghiệp giảm

Với quy trình sản xuất công nghệ HighYield Green™, sản phẩm Vermicompost OMRI Listed® độc quyền của chúng tôi có khả năng tiêu trừ mầm bệnh có hại và hạt cỏ dại.Tăng cường hơn nữa vi sinh vật trong đất, Vermicompost có thể kết hợp với Dòng Series hữu cơ độc quyền của chúng tôi dưới dạng chất lỏng được áp dụng trong hệ thống tưới nhỏ giọt và tưới như phun mưa hoặc ứng dụng như phân bón lá. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Vườn hữu cơ và bền vững

Người trồng rau quả hàng đầu đang tìm cách kiểm soát sâu bệnh, và xây dựng mạng lưới  cung cấp hữu cơ và tăng độ phì của đất với các tác động môi trường . Cho dù bạn được chứng nhận bởi Chương trình Quốc gia của USDA hữu cơ, Veriflora®, hoặc MPS, OMRI-Listed® Vermicompost của chúng tôi có thể phù hợp với kế hoạch quản lý cây trồng bền vững của bạn.

Sản phẩm đề nghị