Landscaping_top

Cảnh quan

Ngày càng có sự quan tâm giữa các thành phố, trường học, công ty và các chủ nhà ở tiếp cận với hữu cơ, bền vững để thiết kế cảnh quan và duy trì . Được chỉ dẫn quan tâm cho sức khỏe của họ, sức khỏe của gia đình và vật nuôi của họ . Nhiều khách hàng về cảnh quan đang đặt câu hỏi có nên tiếp tục ứng dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và thuốc diệt nấm cho cảnh quan của họ.

Sử dụng Hữu cơ và Dòng TM tự nhiên và cải tạo đất Vermicompost của chúng tôi để thiết lập tạo cảnh quan hoặc có thể duy trì khu cảnh quan hiện có . Hữu cơ của chúng tôi và tự nhiên Dòng TM tuyệt vời như nước mưa hoặc ứng dụng như loại phân bón trên lá.

Sản phẩm đề nghị